Maklumat ID Pengguna

No Kad Pengenalan akan digunakan sebagai ID Pengguna.

Contoh : 810512067890